Integritetspolicy

Vi på Gislaved Trafikskola, On Via TS AB, värnar om din integritet och vill att du ska känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför följer vi denna Integritetspolicy som är framtagen utifrån tillämplig dataskyddslagstiftning. Integritetspolicyn förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver även dina rättigheter gentemot Gislaved Trafikskola och hur du kan använda dig av dem. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och hur du kan påverka användningen av dina personuppgifter. Har du frågor om vår integritetspolicy eller dataskyddsbehandling kan du kontakta oss.

Parter och ansvar för behandling av dina personuppgifter

STR Service AB, Järvgatan 4, 261 44 Landskrona är programleverantör av vårt webbaserade program Optima och aSTRa som bl.a. elevcentralen, tidsredovisning, fakturering, e-handel, som nedan kallas ”Tjänsten”. STR är personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter i Tjänsten och har då ansvar för de organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder som finns beskrivet på https://str.se/Omoss/styrdokument/personuppgiftshantering.

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter i Tjänsten är Gislaved Trafikskola, On Via TS AB. Du som är användare och har egna inloggningsuppgifter till Tjänsten kallas nedan för ”Användaren”. I Tjänsten finns rollen ”Systemadministratör” som är företrädare för Kunden i Tjänsten med ansvar att lägga upp användare och andra systemadministratörer, tilldela rättigheter och ge instruktioner till STR avseende behandlingen av data, inkl. personuppgifter i Tjänsten.

Gislaved Trafikskola är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som vi tillhandahåller framför allt när:

 • Du beställer Tjänsten
 • Du får inloggningsuppgifter och blir användare av Tjänsten
 • Du använder appen elevcentralen
 • Du anmäler dig till någon av våra utbildningar
 • Du har en fråga och/eller kontaktar oss
 • Du besöker vår hemsida
 • Accepterar cookies på hemsidan
 • Vi söker personuppgifter mot offentliga register som SPAR eller Creditsafe

Varför behandlar vi personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver också dina personuppgifter för att kunna fullfölja din körkortsutbildning hos oss och för att kunna ge dig bra service exempelvis vad gäller uppföljning och relevant information för kommande kursstarter och erbjudanden. Vi behöver ha tillgång till dina uppgifter för att kunna registrera dig på obligatoriska utbildningar såsom riskutbildning del 1 och del 2, introduktionsutbildning, YKB mm, samt för att kunna ha ett samspel mellan Trafikverket och Transportstyrelsen. Vi behöver även dina personuppgifter för att uppfylla lagar och regler.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

 • Personnummer
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Kön
 • Bild
 • Video (kameraövervakning)
 • Betalansvarig
 • Övriga uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger (ex. diagnoser osv.)
 • Innehåll som du själv publicerar, s.k. användargenererat innehåll
 • Cookies sparar vi – om du inte motsätter dig detta – för att kunna erbjuda våra besökare och användare så relevanta erbjudanden och information om våra produkter och service som möjligt.

Om våra cookies

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga funktion på vår webbplats. Innan du godkänt sätter vi bara nödvändiga kakor. Du kan välja vilka kakor vi får använda.

Sessioncookie: Håller reda på om du är inloggad på vår webbplats samt för att anpassa innehållet på webbplatsen baserat på dina tidigare gjorda val.

Statistikcookie: Används för att mäta trafik och surfbeteenden, t.ex. om man besökt vår webbplats tidigare eller inte och skapa förståelse över hur enskilda besökare använder vår webbplats

Sociala-medier-cookie: Knappar på vår hemsida ger er möjlighet att dela innehåll på sociala medier (Facebook, Twitter, Google+). Dessa tjänster sätter 3:e parts cookie på vår webbplats.

Vilka delar vi personuppgifter med?

I användningen av vissa program eller funktioner i programmen kan vi komma att dela personuppgifter med ändamålsenliga 3:e partslösningar. Dessa används enbart för kommunikation kring våra tjänster och åtaganden, vi lämnar aldrig ut uppgifter till tredje part i annat fall än för lagring och hantering av personuppgifter.

Exempel på dessa är:

 • Generella personuppgifter, utbildningskor mm. – Optima /aSTRa
 • Teoristatus – Trafikskola Online
 • Mailkonversation – Outlook
 • Analys av besökare/användare på hemsida och app – Google Analytics
 • Betalleverantör – Nets / Verifone
 • Fakturauppgifter – Billecta
 • E-postutskick – Rule Communication

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Gislaved Trafikskola sparar personuppgifter om dig som kund så länge det finns en kundrelation eller är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i denna policy. Vårt mål är att spara så lite som möjligt under så kort tid som möjligt.

Som huvudpolicy sparar vi inte personuppgifter längre än 1 år efter avslutad affärsrelation. Personuppgifter som Skattemyndigheten och Transportstyrelsen kräver att vi ska kunna redovisa sparas under en period av 7 år respektive 5 år.

Vilka rättigheter har du gentemot oss?

Du har rätt till tydlig och transparent information om varför och hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter.

Som registrerad hos Gislaved Trafikskola har du flera rättigheter som du också bör känna till. Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år, förutsatt att du har berättigande skäl, begära ett registerutdrag över vilken information som finns registrerad om dig. Du har även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du har rätt till att korrigera om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter till de blir ändrade. Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om dessa krävs för att fullgöra avtalet. Du har också rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen, motsätta dig automatiskt beslutfattande, profilering och invända direktmarknadsföring.

Fler frågor?

Vi är måna om att du ska känna dig trygg med oss som trafikskola och företag. Vi vill vara helt och hållet transparenta med hur vi hanterar dina personuppgifter och du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor, önskemål eller klagomål när det gäller hur vi behandlar, eller kan komma att behandla, personuppgifter som gäller dig.

Om du inte vänder dig direkt till oss och har frågor eller klagomål på oss vad gäller vår hantering av dina personuppgifter eller vårt bemötande av dig i dessa frågor även alltid möjlighet att vända dig till Datainspektionen och rikta ett klagomål mot oss.